Skomakerkvartalet – Stjørdal sentrum

Et nytt boligprosjekt i Stjørdal sentrum er under utvikling. Foreløpig venter vi på godkjenning av reguleringsplanen fra kommunen. Ta kontakt nå for å sikre deg din neste leilighet.

I kvartalet Yrkesvegen – Ole Vigs gate – Stokkanvegen kommer det ca 80 leiligheter i ulike størrelser.

Det planlegges med næringslokaler i 1. etasje i Stokkanvegen, mot Kimen kulturhus.

Ta kontakt for mer informasjon:

Joar Winther, mobil 913 11 919, e-post [email protected]