Kjøpmannsgata 24-26, Stjørdal, ledige kontorer

Iversengården ligger i Stjørdal sentrum. Det er et kombinasjonsbygg med næringslokaler i 1. og 2. etasje, og boliger i de øvrige tre etasjene. Bygget sto ferdig i 2011.

Består av ca. 2500 kvm utleieareal, primært egnet for kontorlokaler.

Ledige kontorlokaler i 2. etasje:

  • Lokalene er på 162 kvadratmeter, med vinduer mot Hotellgata/ E14. Nyere, moderne lokaler med både cellekontor og åpent landskap, stort møterom som kan deles av til to møterom, lager/ teknisk rom og egen kjøkkenløsning.

Ledige arealer i 1. etg (bilde med rød innramming):

  • Lokalene er på 130 kvadratmeter, med vinduer på gateplan mot Kjøpmannsgata. Lokalene har ferdig malte vegger. Ut over dette er lokalene uinnredet og kan tilpasses/ innredes etter avtale.

Ta kontakt med Joar Winther, mobil 913 11 919, for mer informasjon.