Lånke – tomannsboliger

Tomannsboliger av typen Duo, tegnet av Norgeshus.

Tre tomannsboliger er bygget i området Rødde østre i Lånke. Alle boligene er solgt.

Boligfeltet er opparbeidet og etablert av Primahus Bolig og har bestått av flere byggetrinn. Først ble det solgt 4 eneboligtomter. Videre er det satt opp3 tomannsboliger i tre byggetrinn.

Det gjenstår nå kun 3 eneboligtomter i dette feltet. En av disse er solgt pr i dag.