Kjøpmannsgata 19 – ledige kontorlokaler

Kjøpmannsgata 19 har ledige kontorlokaler i byggets 2. etasje, ca 150 kvadratmeter

Arealene fordeler seg på fem nokså identisk store kontorer, med et felles inngangsparti/ resepsjon.

Gjennomgående lokaler med vinduer både mot Kjøpmannsgata og Kinogata, balansert ventilasjon og gode parkeringsmuligheter.