Skomakerkvartalet – nye leiligheter i Stjørdal sentrum

Ta kontakt nå for å sikre deg din neste leilighet!

Nytt utbyggingsprosjekt i Stjørdal sentrum, vis-a-vis Kimen kulturhus. 100 nye leiligheter og næring i 1. etasje.

Prosjektet ligger i området Yrkesvegen, Ole Vigs gate og Stokkanvegen og bygges som en hestesko i dette kvartalet. Vi tar utgangspunkt i 5 etasjer, men dersom politikerne ønsker det kan det bli 6 etasjer.

(NB: illustrasjonsbilder)

Illustrasjonsbilde: fasade mot nord-vest (krysset Ole Vigs gate og Stokkanvegen).

Illustrasjonsbilde: fasade mot nord-øst (krysset Ole Vigs gate og Yrkesvegen).