Utleielokaler ledig

Rådhusparken er et kombinasjonsbygg med næringslokaler i 1. etasje og leiligheter i etasjene over.

Utleielokalene ligger i Krogstads veg 11, nært hjørne av Søndre gate 6.  Det er store vindusflater mot fortau og bilvei.

Lokalene var nye i 2009 og er 157,2 kvm.De fremstår i dag som et stort åpent rom. Innredning blir etter ønske og avtale.

Det er mulighet for parkering i parkeringskjeller.

Ta kontakt for mer informasjon.

show-all.png